REGAŁY
MAGAZYN, FIRMA, BIURO
DOM I OGRÓD

 

REKLAMACJA I GWARANCJA

 

 • wysyłka będzie Państwu dostarczona między 8-18 godziną w dni robocze
 • drogę wysyłki można obserwować w internecie, numery pakunków i adres webowy otrzyma Państwo mailem po wysłaniu z naszego magazynu
 • podczas odbierania wysyłki prosimy zkontrolować opakowanie wysyłki - o widocznej wadzie (uszkodzeniu opakowania) poinformować kierowcę, który uszkodzenie zapisze do listu przewozowego
 • wysyłkę można odebrać i z daną wadą bez strachu z następnym stosowaniem jakichkolwiek szkód
 • zawartość wysyłki prosimy zkontrolować po odjeździe kierowcy, kierowca nie czeka na kontrolę zawartości
 • w razie stwierdzenia uszkodzonych lub brakujących części, prosimy o kontakt pod numer telefoniczny 0048 608 170 896 - REKLAMACJE ROZWIĄZUJEMY NATYCHMIASTOWYM WYSŁANIEM NOWYCH CZĘŚCI
 • dla komunikacji z usługami kurierskimi prosimy używać numer wysyłki, numer lub numery wysyłek będą Państwu dostarczone mailem po ich wysłaniu z naszego magazynu

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.