REGAŁY
MAGAZYN, FIRMA, BIURO
DOM I OGRÓD

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - GDPR

 

1. NINIEJSZYM UDZIELASZ ZGODĘ FIRMIE BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN, S.R.O., Z SIEDZIBĄ HORNÍ BLUDOVICE 307, 739 37 HORNÍ BLUDOVICE, REGON: 28645995 (DALEJ "ADMINISTRATOR"), ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R, O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (ZWANEJ DALEJ „USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH”) DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • IMIĘ I NAZWISKO
 • E-MAIL
 • NUMER TELEFONU
 • ADRES ROZLICZENIOWY LUB ADRES DOSTAWY

 

2. IMIĘ I NAZWISKO, NAZWA FIRMY, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL, ADRES WYSYŁKI LUB ROZLICZENIOWY MUSZĄ BYĆ PRZETWARZANE W CELU REALIZACJI UMOWY I EWIDENCJI WYDAJNOŚCI. DANE TE BĘDĄ PRZETWARZANE ADMINISTRATOREM PRZEZ OKRES:

 • WYKONANIE UMOWY - NA CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
 • EWIDENCJA WYDAJNOŚCI - ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH PRZEZ 10 LAT

 

3. WYRAŹNIE WYRAŻASZ ZGODĘ NA POWYŻSZE PRZETWARZANIE. ZGODA MOŻE BYĆ WYCOFANA W JAKIMKOLWIEK MOMENCIE, NA PRZYKŁAD WYSYŁAJĄC E-MAIL LUB LIST DO POD ADRES FIRMY: BLUDOVICKÝ SVATÝ JÁN, S.R.O., HORNÍ BLUDOVICE 307, 739 37 HORNÍ BLUDOVICE, REPUBLIKA CZESKA, MAIL: BIURO@BIEDRAX.PL

 

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYKONYWANE PRZEZ ADMINISTRATORA, ALE DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE TAKŻE PRZEZ PROCESORY

 • DOSTAWCA OPROGRAMOWANIA STORMWARE S.R.O., SUNLIGHT SYSTEMS S.R.O., NETDIRECT S.R.O.
 • ALTERNATYWNIE INNI DOSTAWCY OPROGRAMOWANIA, USŁUG I APLIKACJI, KTÓRE NIE SĄ OBECNIE UŻYWANE PRZEZ FIRMĘ.

 

5. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH MASZ PRAWO DO:

 • WYCOFANIA ZGODY KIEDYKOLWIEK
 • ZAPYTANIA NAS O INFORMACJE, JAKE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY,
 • ZAPYTANIA NAS O WYJAŚNIENIA ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH,
 • ZAŻĄDANIA O DOSTĘP DO TYCH DANYCH I ZAKTUALIZOWAĆ LUB NAPRAWIĆ TE DANE,
 • WYMAGANIA OD NAS USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH.