REGAŁY
MAGAZYN, FIRMA, BIURO
DOM I OGRÓD

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - GDPR

 

1. Niniejszym udzielasz zgodę firmie Bludovický Svatý Ján, s.r.o., z siedzibą Horní Bludovice 307, 739 37 Horní Bludovice, Regon: 28645995 (dalej "administrator"), zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r, o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”) do przetwarzania danych osobowych:
 • imię i nazwisko
 • e-mail
 • numer telefonu
 • adres rozliczeniowy lub adres dostawy
 
 
2. Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, adres wysyłki lub rozliczeniowy muszą być przetwarzane w celu realizacji umowy i ewidencji wydajności. Dane te będą przetwarzane administratorem przez okres:
 • Wykonanie umowy - na czas trwania zamówienia
 • Ewidencja wydajności - archiwizacja dokumentów księgowych przez 10 lat
 
 
3. Wyraźnie wyrażasz zgodę na powyższe przetwarzanie. Zgoda może być wycofana w jakimkolwiek momencie, na przykład wysyłając e-mail lub list do pod adres firmy: Bludovický Svatý Ján, s.r.o., Horní Bludovice 307, 739 37 Horní Bludovice, Republika Czeska, mail: biuro@biedrax.pl
 
 
 
4. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, ale dane osobowe mogą być przetwarzane także przez procesory
 • Dostawca oprogramowania STORMWARE s.r.o., Sunlight systems s.r.o., NetDirect s.r.o.
 • Alternatywnie inni dostawcy oprogramowania, usług i aplikacji, które nie są obecnie używane przez firmę.
 
 
5. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo do:
 • wycofania zgody kiedykolwiek
 • zapytania nas o informacje, jake dane osobowe przetwarzamy,
 • zapytania nas o wyjaśnienia odnośnie przetwarzania danych osobowych,
 • zażądania o dostęp do tych danych i zaktualizować lub naprawić te dane,
 • wymagania od nas usunięcia danych osobowych.